คุณค่างานด้านวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา องค์ความรู้
งานด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้อย่างเป็นระบบบนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ เป็นงานที่ต้องอาศัยเวลาและความเหนื่อยยาก แต่สามารถเกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่สังคมได้อย่างมหาศาล ตัวอย่างเช่น เรื่องการพิสูจน์บุตรที่สลับกันและการพิสูจน์คนร้ายฆ่านักศึกษาชาวต่างประเทศก็สามารถพิสูจน์ได้  ด้วยเทคนิควิธีการตรวจ DNA ทำให้ทราบข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งการตรวจคุณภาพข้าวหอมมะลิว่ามีข้าวชนิดอื่นปลอมปนอยู่หรือไม่ ก็สามารถใช้วิธีการตรวจ DNA ข้าว ได้ด้วยเช่นกัน งานเหล่านี้เป็นงานที่สร้างขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาบนฐานองค์ความรู้ สมควรได้รับการสนับสนุนจะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานขององค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี โครงการ Mega Project ของรัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณด้านนี้อยู่บ้าง แต่หากจะเพิ่มให้มากขึ้น คงจะเป็นการดีไม่น้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)