KM ในเรื่องการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่'49 ที่วลัยลักษณ์

ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งในการทำงานของส่วนกิจการนักศึกษาในเรื่องนี้
วันนี้ผมได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพิจารณา โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 49 ซึ่งจะได้ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษารุ่นที่ 9 ของมหาวิทยาลัยลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหลายฝ่ายที่เดียว อาทิ ผู้บริหารทุกระดับ อาจารย์ พนักงาน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นการให้ความสำคัญอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยในการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งในการทำงานของ ส่วนกิจการนักศึกษา ที่ได้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผมคิดว่าประมาณร่วม 20 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ กลางเดือน มิถุนายน 2548 จนได้ข้อสรุปมานำเสนอโดยหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา( คุณนิรันดร์ จินดานาค) ในการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับ แนวคิด รูปแบบ และการดำเนินงานที่จะต้องทำในการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 49 ของมหาวิทยาลัย จากกระบวนการดังกล่าว เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องของการจัดการความรู้ ที่เนียนเข้ากับเนื้องานได้เป็นอย่างดีมากที่เดียวครับ ก็ขอชื่นชมอีกครั้งด้วยใจจริง และขอให้มีการจัดเก็บขุมความรู้ ร่วมทั้งมีการเผยแพร่ด้วยก็จะยิ่งดีครับ สำหรับท่านที่สนใจแนวคิด กระบวนการ และรูปแบบในการปฐมนิเทศ และต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    ก็ขอแนะนำให้ลองคุยกับ      คุณนิรันดร์ จินดานาค หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ของ วลัยลักษณ์ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ใน ม.วลัยลักษณ์ความเห็น (2)

นิรันดร์ จินดานาค
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ผมขออนุญาตฝากความชื่นชมดังกล่าวไปยังคณะทำงานทุกคนอาทิ น้องแอ้ (ชูใจ ช่วยชู) น้องนิตยา แก่นบุญ น้องสุมาลี สุโขพล น้องไก่ (ปิยวัชน์ คงอินทร์) น้องอารี หมัดสมัน จาก กนศ. ชมรมศิษย์เก่า มวล. น้องชัย (ประสิทธิชัย หนูนวล) น้องยิด (วรวีย์ เรียบร้อย) น้องทรงวุฒิ  พัฒน์แก้ว (จากสถาบันวิจัย)   ครูโรจน์ (ไพโรจน์  นวลนุ่ม  อ.จินตนีย์ จินตรานันต์ (วจก.)  น้องเธียรทศ  ประพฤติชอบ (สารสนเทศ) น้องมุก (ปชส.)     นักศึกษา น้องอานนท์  เหมือนกู้ น้องธีรสิทธิ์  อาตตันตรา   น้องนันทศักดิ์  แก้วเนียม น้องยุพาวรรณ  ดำรงพิพรรธณ์ และน้องปรียา  รักนิ่ม ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทั้งเวลา เพื่อสิ่งที่ดีสำหรับ วลัยลักษณ์ โดยพยายามให้มีส่วนร่วมจากประชาคมมากที่สุดในหลากหลายวิธี อย่างไรก็ตาม ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เรายังต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านความคิดและการดูแลกิจกรรมดังกล่าวต่อไป ซึ่งจะเป็นภาพลักษณ์ของชาววลัยลักษณ์ทุกคน

แวะมาฝากความระลึกถึงท่านเอื้อ รองฯ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์   ด้วยนะคะ