GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สถาบันคลังสมองของชาติ

ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างสถาบัน

วันนี้ (11 ม.ค. 2549) ทีมงานจากสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยโดยท่าน ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รศ.ดร.สมศักดิ์  เพรียบพร้อม  ดร.ชัยณรงค์  คันธพนิต  นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามลำดับ ได้มาเยี่ยมชมสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านยุทธศาสตร์ จังหวัดแบบบูรณาการ  เพื่อทราบวิวัฒนาการของทีมงานมข. มาจนสามารถร่วมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ (ROC) ได้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยใช้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ มีข้อสรุปเบื้องต้นว่า จะจัดประชุมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหลักต่างๆ ของประเทศ และผู้แทน ก.พ.ร. ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน ให้เข้าร่วมด้วยในต้นเดือนมีนาคม ศกนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 11937
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)