จากการอบรมเรื่องกบข.มา พบว่าสมาชิกจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

        1.  แสดงบัตรสมาชิกกบข ท่านจะได้

              -ส่วนลดการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการจากร้านค้าและสถานประกอบการ 

             - ลดเท่าไร  5-10%

        2.  สังเกตสติกเกอร์  หน้าร้านก่อนเข้าใช้บริการ