จักรกฤษณ์ เคลือบวัง

อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
Usernamejukkit
สมาชิกเลขที่22522
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา 

 • อนุบาล ๑ โรงเรียนบุปผาวิทยา  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (๒๕๒๐)

        (ทุนบุพการี)

        (ทุนบุพการี)

        (ทุนบุพการีและสวัสดิการพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

        (ทุนบุพการี)

        (ทุนพัฒนาอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก)

        (ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก)

การทำงาน 

การฝึกอบรม

      ประเทศเยอรมันนี 

        ( ๒๕ พ.ย. ๒๕๔๒ - ๑๖ ก.พ. ๒๕๔๓)

การวิจัย

 • การพัฒนาอัลกอริธึมการค้นหาแบบตาบูเชิงปรับตัวหลายวิถี

            บทความที่ , , , ,     และ 

 • อื่น ๆ

            บทความที่

สถานะภาพ

    เชิงกายภาพ

 • เป็นชายไทย(แท้ ๆ)คนหนึ่ง..ไม่แสวงหาการเบียดเบียนผู้อื่น

    เชิงครอบครัว

 • เป็นบุตรชายที่ดีของบุพการี

    เชิงสังคม

 • เป็นผู้ชื่นชอบ"ลัทธิเสมอภาค"

    เชิงการเมือง

 • เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง (เลือกตั้งบ่อยมาก ๆ ก็เบื่อเหมือนกัน!)

    เชิงศรษฐกิจ

 • หนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 

สิ่งที่ได้ปฏิบัติต่อหน้าที่ชายไทย

 • รั้วของชาติ

        ก.นักศึกษาวิชาทหาร ('๓๑-'๓๓)

        ข.กำลังพลสำรอง-กสร. บัญชี ค ('๔๐-'๔๒)

        ค.ทหารกองหนุน (ค่ายวชิรปราการ ร.๔ พัน ๔) 

 • ค้ำชูศาสนา       

        ก.บรรพชาหมู่ ณ วัดวังหม้อ อ.บ้านตาก จ.ตาก (เมษายน '๒๕)

        ข.อุปสมบทหมู่ ณ ธุดงคสถานอยู่สุขเจริญ อ.เมือง จ.ตาก(มีนาคม '๔๙)

 • รับใช้งานของราชะ

        ก.เข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ (๒๕ กรกฎาคม '๔๐-ปัจจุบัน)

สิ่งที่ตามหา

 • โอกาสที่จะทดแทนบุญคุณแผ่นดินไทย 

งานสร้างบารมี

 • จาคะบารมี

       # บริจาคโลหิต ๓๗ ครั้ง จำนวน ๑๑.๖๕ ลิตร 

          (๒๗ มิ.ย.'๓๒-๒๒ พ.ย.'๕๓)

สถานีเติมกำลังใจ

     "วันวานผันผ่านกลางทะเลใจ วันนี้อยู่ไปด้วยใจศรัทธา"

     "ชีวิตมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน...ที่ยังมีลมหายใจ"