การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด(ออนไลน์)

Learning Organization

ทุกท่าน ที่เข้าอบรมในศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ.เลย โรงเรียนเชียงกลมวิทยา   กรุณารายงานตัว โดย แสดงความเห็นที่ได้มาอบรม ระบุชื่อ สกุล สังกัด และหลักสูตรการอบรม  ในโอกาสต่อไป ต้อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่า เล่าเรื่อง รายงานการดำเนินงาน สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ กรุณาเลือก link ตามหลักสูตรที่ท่านอบรม จะนำท่านไปสู่ สังคมกลุ่มเพื่อน ๆ ในรุ่นของท่านเอง    

 

  บรรจง   ปัทมาลัย ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ.เลย  8 สิงหาคม 2550

อัพเดด ครั้งล่าสุด 26 มีนาคม 2551

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน(ICT)จ.เลย

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด#story telling#learning organization#บอกเล่า เล่าเรื่อง#ศูนย์ไอซีทีโรงเรียนในฝัน

หมายเลขบันทึก: 118152, เขียน: 08 Aug 2007 @ 20:58 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 41, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (41)

นายวัฒนะ รัววิชา
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนภูหลวงวิทยา อ.ภูหลวง จ.เลย สพท.ลย 2

นายบรรจง ปัทมาลัย
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในวันนี้ ขอต้อนรับผู้เข้าอบรม และวิทยากร ทุกท่าน

นายศุภกฤต สุขะลี
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

ผู้เข้าอบรม

ขอความรู้ด้วยนะครับ

นางศศิธร เดชไทย
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการอบรมครูโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) มีความยินดีที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้

นายกิตติกรณ์ จำปาสิม
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

เป็นผู้เข้าอบรม  ในหลักสูตรการอบรมครูโรงเรียนในฝัน  มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

นายเฉลิมชัย สมท่า
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 
ผู้เข้าอบรม
นางสาวเตือนใจ แสนนา
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

อยู่ไกลจังเลยค่ะ

 

นายสันติ จันทวงศ์
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพท.เลย2
นางวิยะดา สังสีลา
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

จากผาอินทร์แปลงวิทยา ขอความรู้ด้วยคะ

วิวัฒน์ เหมือนสนิท
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

ดีใจได้เรียนรู้ ICT

นายคำพันธ์ พันตระกูล
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่ได้เข้าร่วมอบรม

จากโรงเรียนภูกระดึง

นิรันรัตน์ สุภาษิ
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่ได้รับการอบรม

นายสุรศักดิ์ กาษี
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 
บรรยากาศดีนะครับ แต่ถนน หลุ่มเยอะมาก (อยากมาตีก๊อฟจังครับ)
นางปิยาณี จันทภูมิ
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง  สพท.ลย.2

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพท.เลยเขต 2 อ.ภูกระดึง จ.เลย
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

นายเฉลิมชัย  สมท่า

นายศุภกฤต  สะขะลี

ศศิธร เดชไทย
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา อ.เอราวัณ จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

นายวงศกร สาลาสุตา
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 
วันนี้เข้ามาอบรมที่เชียงกลมพร้อมด้วย คุณครูสำเนียง  ทุยาติโก
นางจันทนา บุญสายัง และ นางทองใบ พรหมผาบ
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

มาจากโรงเรียนบ้านแสงภา  อำเภอนาแห้ว  ได้รับคัดเลือเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2  ซึ่งมีครู  6  คนค่ะ

ประทับใจมากกับโรงเรียนเชียงกลมดีใจที่ได้มา

นางนิรชา พรหมดำรง
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

มาจากโรงเรียนชุมชนภูเรือ  อ.ภูเรือ จ.เลย  ดีใจมากที่ได้มาอบรม

ชุมชนบ้านปากชม/ครูสุภาพ มาดี/ครูพัชนี ปราบพาล
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้มีโอกาสอบรมกับท่าน ผอ.ผู้รอบรู้

นางไพจิตร สิงห์ไธสง
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 
ยินดีที่เข้าร่วมการอบรม จากภูกระดึง
อนุศักดิ์ โสมพันธุ์
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

จารย์จ๊อดดอทคอมดีใจได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่าย และ E-Learing ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)โรงเรียนเชียงกลม

นายราตรี จันทะมล
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย

สุริยา จำปาศิริ
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

นายนักรบ กองมณี
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 
ครับ ดีครับ ผาอินทร์แปลงวิทยา ครับ
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่ได้มารับการอบรม แต่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจังเลยโอกาสต่อไปขอให้จัดการอบรมเป็นวันราชการทั้งหมด

chow_loei
IP: xxx.172.151.82
เขียนเมื่อ 
  • ยินดีต้อนรับสมาชิกเครือข่าย ICT ทุกท่าน
  • ผมรองฯสมเชาว์  แก้ววงษา รอง ผอ.ศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย จ.เลย

ดีใจมากที่ได้ทักทายภาษาคอม

ดีใจครับ สำหรับวิทยากรที่ได้เผยแพร่วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ หวังว่าท่านจะได้เข้ามพบปะกันต่อไปตามวิธีการที่ได้เสนอไว้ การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดครับ ขอยืนยัน ชื่นชมที่มีบางท่านสามารถส่งภาพขึ้นเองได้แล้ว 3 วันที่อยู่อบรมหากมีเวลาขอให้ผ่านด่านได้ครับทั้ง 3 ด่านที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับ
http://gotoknow.org/blog/zergball/130550     จะพยายาม อัพ บ่อยครับ
นส เตือนใจ แสนนา สัติวิทยาสรรพ์
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 
http://gotoknow.org/blog/varnf-com/130564  ส่งบล็อคอค่ะ แล้วจะเขียนบ่อยๆ

มณฑล  พร้อมสันเทียะ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
[email protected]

บล็อกโปรแกรมระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
http://gotoknow.org/planet/eopm

บล็อกชมรมบ้าน iCT
http://ban-ict.loeione.net

 ยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 การดูแลระบบเครือข่าย และ e-Learning ทุกท่านมีความตั้งใจสูงมาก ขอให้ทุกท่านได้นำความรู้ที่ได้รับจากท่านวิทยากรไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูที่โรงเรียนต่อไป

วันสุดท้ายของการฝึกอบรมมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้น

มีครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม(อ.พัชนี  ปราบพาล  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม) เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง และประกาศหาเจ้าของปรากฎว่าเป็นของวิทยากร(อ.ปนิก สิทธิ) จึงได้มอบคืนเจ้าของ

นับเป็นเรื่องดี ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนของคน iCT ที่น่าชื่นชม ยกย่อง ยิ่งนัก 

ขอบคุณคุณกบ ในฐานะที่ท่านเป็นรองประธานที่ปรึกษาวิทยากร ผมไปสิงคโปร์เพิ่งกลับมา ได้งานมาเพียบ สพฐ.โดยบัญชารัฐมนตรีคัดไปดูงานเพียง ๑๖ โรง เราก็ถูกคัดก็ดีใจพอสู้เขาได้ แต่สิงคโปร์เขารุดหน้าและได้เปรียบเรามากเรื่องงบสนับสนุน ผมรับภาระทำวีดีโอ และข้อมูลต่าง ๆ เช่นสไลด์ ภาพถ่าย มารวบรวมให้สมาชิก และคงได้ทำนำร่องให้เห็นผลต่อไป สอบถาม ครูตั้มแล้วเห็นว่าเรียบร้อยดี หลักสูตรต่อไปคงได้ขอเวลามาช่วยกันอีก ผมเชิญ หัวหน้าฝ่าย ICT โรงเรียนในฝันไว้แล้วให้มาเป็นประธานเปิดงาน คงเป็นช่วงหน้าหนาวนี้แหละ

ครับ มีความคืบหน้าดังนี้

  • หัวหน้าฝ่ายICT โรงเรียนในฝัน ท่านอภิชาต พุทธเจริญ จะมาบรรยายพิเศษ วันที่ 15 ธันวาคม 2550 พร้อม ผอ.โรงเรียนแกนนำจาก ฟากกว๊านวิทยาคม จ.พะเยา และ อุตรดิดถ์วิทยา จ. อุตรดิดถ์
  • ผอ.สพท.ลย.1 และ ท่านอภิชาต พุทธเจริญ จะนิเทศติดตาม การเตรียมการและความยั่งยืนของโรงเรียนในฝันทั้งรุ่น 1 และ 2 (ประชุม ผอ.โรงเรียนทั้ง 2 เขต)วันที่ 15 ธันวาคม 2550
คมศิลป์ บุตรชัยงาม
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

มาแล้วครับ ครั้งแรกของผมของ PHP-Nuke

จากรุ่นน้องโรงเรียนเชียงคาน

นิศรา รักษามั่น
IP: xxx.172.151.84
เขียนเมื่อ 

ดีใจมากที่มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสร้างเว็บไซต์ประสิทธิภาพสูงด้วย php-Nuke&phpMySQLและได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากท่านประธานศูนย์ ICT  จังหวัดเลย

วันนี้ผมก็ดีใจมากเลยครับที่ได้มีโอกาสได้มาพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสร้างเว็บไซต์ประสิทธภาพสูงด้วย PHP-nuke &phpMy SQL 

ขอบคุณหน้าใหม่ทั้ง 3 ท่าน แม้สมาชิกเข้าอบรมมีมากกว่านี้แต่ท่านก็มีเวลาเข้ามาได้แล้ว โดยเฉพาะรุ่งเรืองเป็นสมาชิกของ gotoknow แล้วด้วย มีตัวช่วยหรือเปล่า(ครูจิ๊บไง)
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผอ.บรรจง

ศศิธร เดชไทย โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา อ.เอราวัณ จ.เลย คะ อบรม

ระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่าย (Linux Server) และ ระบบ E-Learning มาแล้วคะ แจ้ง blog ให้ท่านผอ.ทราบแล้วนะคะ http://gotoknow.org/blog/go-around แล้วก็ขอรายงานความคืบหน้าเจ้าคะ วันที่ 9 - 10 เมษายน 2551 ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าอบรมกับคุณครูที่โรงเรียนชุมชนวังสะพุง จ.เลยคะ ได้สมาชิก blog เยอะเหมือนกันคะ น่าจะมีคุณครูหลายท่านที่สามารถจะต่อยอดการใช้ blog แลกเปลี่ยนประสบการณ์หลาย ๆ ท่านนะคะ สำหรับที่โรงเรียนผาอินทร์แปลงนั้น ตอนนี้คุณครูแต่ละท่านกำลังตื่นตัวคะ แล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะ

  • ขอบคุณครู nok ที่เป็นแรงกระเพื่อม
  • มีความคืบหน้าอบรมหลักสูตรตัดต่อวีดิโอ ดูที่http://gotoknow.org/blog/ictcentre/174750
หมิว สุภาวดี ศรีบุรินทร์
IP: xxx.172.202.161
เขียนเมื่อ 

ดีจังเลย ค่ะ ท่าน ผอ.

หนูอยากให้ รร. เชียงกลมวิทยา

เป็น รร. ที่มีอินเตอร์เน็ต เล่น แบบนี้ ตลอดไปค่ะ