สรุปผลการเบิกจ่าย คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวรตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2549 - มิถุนายน 2550

ผลการดำเนินงานของคณะสหเวชศาสตร์ที่ผ่านมา...

     ~ งานการเงินและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ได้รับมอบหมายจากคณะสหเวชศาสตร์ ให้นำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบรายงานอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน  เพื่อเสนอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รับทราบอย่างต่อเนื่อง และงานการเงินและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ จึงขอสรุปผลการเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2549 - มิถุนายน 2550 ดังนี้

 งบประมาณแผ่นดิน

 หมวดเงิน
 จำนวนเงิน(บาท)
 งบกลาง - ค่ารักษาพยาบาล
 313,940.00
 เงินเดือนและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
 10,649,019.76
 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
 2,596,268.26
  รวมเงินงบประมาณแผ่นดิน
13,559,228.02

 งบประมาณรายได้

 หมวดเงิน
 จำนวนเงิน(บาท)
 เงินเดือนค่าจ้างชั่วคราว
783,986.00
 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
3,827,529.50
 ค่าสาธารณูปโภค
556,166.00
 ค่าครุภัณฑ์
 217,900
 เงินอุดหนุน
 2,563,162.70
 รวมเงินงบประมาณรายได้
7,948,744.20

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-

คำสำคัญ (Tags)#qa-ahs#ดัชนีที่8-2-50 คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 117250, เขียน: 06 Aug 2007 @ 11:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)