กรมบัญชีกลางเผย ก.ค. เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 2.33%

กรมบัญชีกลางเผย ก.ค. เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 2.33%
กรมบัญชีกลางเผยสิ้นเดือน ก.ค. เบิกจ่ายได้ 1.43 แสนล้านบาท หรือ 9.12% ของวงเงินงบประมาณ      สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 2.33% ขณะที่ช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.57% โดย 3 หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ กระทรวงแรงงาน และรัฐวิสาหกิจ มีอัตราการเบิกจ่าย 95.47% , 94.13% และ 83.95% ตามลำดับ นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในเดือน ก.ค. 50 ว่า ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังทั้งสิ้น 142,783 ล้านบาท หรือ 9.12% ของวงเงินงบประมาณ 1,566,200 ล้านบาท สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายในช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.33%  ทั้งนี้แบ่งออกเป็นรายจ่ายประจำ 119,439 ล้านบาท หรือ 9.60% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ 1,244,236 ล้านบาท สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำในช่วงเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 2.12% และรายจ่ายลงทุน 23,344 ล้านบาท หรือ 7.25% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 321,964 ล้านบาท สูงกว่าการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนในช่วงเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 2.44% ส่วนช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 หรือระหว่าง ต.ค. 2549 - ก.ค. 2550 ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินจากคลังทั้งสิ้น 1,207,995 ล้านบาท หรือ 77.13% ของวงเงินงบประมาณ สูงกว่าอัตรา การเบิกจ่ายในช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.57% จำแนกเป็น รายจ่ายประจำ 990,628 ล้านบาท หรือ 79.62% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ 1,244,236 ล้านบาท ต่ำกว่าอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำในช่วงเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 0.55% รายจ่ายลงทุน 217,367 ล้านบาท หรือ 67.51% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 321,964 ล้านบาท สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนในช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.12% หน่วยงานราชการที่มีอัตราการเบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ กระทรวงแรงงาน และรัฐวิสาหกิจ มีอัตราการเบิกจ่าย 95.47% 94.13% และ 83.95% ตามลำดับ ส่วนโครงการ    ที่ได้งบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ และโครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการบ้านมั่นคง มีอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายต่อวงเงินงบประมาณ 90.08%  89.36% และ 89.34% ตามลำดับ กรุงเทพธุรกิจ 4 ส.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#การเบิกจ่ายงบประมาณ

หมายเลขบันทึก: 117243, เขียน: 06 Aug 2007 @ 10:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)