การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

ดร.ปัญญา
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ICT ทุกชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดซื้อจานดาวเทียมสำหรับใช้การสอนทางไกล จัดซื้อรถโมบายยูนิตไว้บริการเป็นคาราวานทางปัญญา
จากการที่สพท.ลบ 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กเป็นจำนวนมากถึง 108 โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มีครูไม่ครบชั้น  ถึงนักเรียนจะมีน้อยไม่ถึง 40 คน แต่ครูต้องทำการสอน 8 ห้องเรียน และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้น จึงทำให้ครูต้องรับภาระหนักมาก เพราะในโรงเรียนจะมีครูแห่งละ 3 – 5  คน  ข้าพเจ้าจึงให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบจัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย  ได้แก่  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ICT ทุกชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   จัดซื้อจานดาวเทียมสำหรับใช้การสอนทางไกล  จัดซื้อรถโมบายยูนิตไว้บริการเป็นคาราวานทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตามจุดต่างๆ โดยจากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพาผู้ว่าราชการจังหวัดไปเยี่ยมชมสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอนและสภาพความขาดแคลนของโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่ง จึงทำให้ สพท.ลบ 1 ได้รับงบประมาณจากจังหวัดลพบุรี (CEO) ถึงจำนวน 12 ล้านบาท ในการช่วยเหลือโรงเรียนตามกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ (NT)ปีการศึกษา 2548 ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2547 ที่ผ่านมา  และการประเมิน สมศ. รอบแรก โรงเรียนขนาดเล็กใน สพท.ลบ 1 ไม่มีโรงเรียนใดอยู่ในระดับปรับปรุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจาก ผอ.

คำสำคัญ (Tags)#ict#โรงเรียนขนาดเล็ก#จานดาวเทียม

หมายเลขบันทึก: 116495, เขียน: 03 Aug 2007 @ 09:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านปัญญา

  •  ต้องขอชื่นชมครับ ในฐานะที่ผมเคยปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา(ผมเคยเป็นครู นักวิชาการ ศึกษาธิการอำเภอ ผูช่วยศึกษาธิการจังหวัด) ปัญหาการศึกษาของชาติหลายอย่างแก้ได้โดย ความสามารถของตัวบุคคลของผู้เป็นนักบริหาร ที่เข้าใจ ใส่ใจ และทำด้วยความจริงใจ ครับ หากผู้บริหารขาดการคิด วิธีคิด และมองปัญหาให้เป็นภาพแห่งความงาม ที่สามารถแก้ปัญหาได้ ผมว่าปัญาหาการศึกษาทุกเรื่องแก้ได้ครับ