การเปลี่ยนแปลงตนเอง
        เมื่ออาทิตย์ก่อนวิชา MIS อาจารย์ปริญญา ได้ให้การบ้านโดยกลับไปคิดว่า ในเวลา 1 อาทิตย์คุณสามารถเปลี่ยน
ตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง ผมเคยลองคิดปัญหาดังกล่าวมาก่อนแต่ก็ไม่เคยได้ทำจริงจังเสียที เพราะจะทำทีไรรู้สึก
เบื่อที่จะเปลี่ยนเสียก่อน แต่คราวนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความจำเป็นที่จะต้องทำมันอย่างจริงๆจังเสียทีเพราะ ไม่งั้นการเรียน
ปริญญาโทของผมก็จะสูญเปล่า ผมเริ่มจากการเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตเสียใหม่ ต้องทำอะไรที่มันมีแบบแผนและ
มีการเปลี่ยนแปลงต่อตัวเองให้มากที่สุด เช่นการแต่งกาย การคิดใหม่ทำใหม่ในเรื่องของการทำงาน หรือแม้แต่วิชาที่เรียนอยู่ก็มีความเอาใจใส่ต่อมันมากขึ้น 1 อาทิตย์ผ่านไปแม้มันจะเป็นระยะเวลาอันสั้นแต่ผมมั่นใจได้ว่า ความรู้สึกของผมที่มีต่อชีวิตได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วแม้จะเป็นการเปลี่ยนที่ยังไม่แสดงผลของมันออกมาชัดเจนก็ตาม แต่ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมได้ตัดสินใจทำนั้นมันจะทำให้ผมได้เดินไปสู่เป้าหมายที่ผมต้องการได้เร็วขึ้น นั่นคือคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเหมือนคนที่ผมเคยมองว่าอยากจะเป็น