เรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ในองค์กรนั้นจะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในองค์กรด้วย สำหรับองค์กรเก่าแก่ (ทั้งอายุองค์กรและอายุคนในองค์กร) อาจจะเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ยาก เพราะจะยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมๆ ที่เคยทำมาก่อน ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดทัศนคติที่เป็นอุปสรรคของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพียงแต่อาจต้องใช้เวลา ค่อยๆ สร้างให้เกิดขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม พบปะกันของพนักงาน การให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี และที่สำคัญ ผู้บริหารจะต้องมีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้