ในการแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคุยกันถึงเรื่องของกระบวนการของ km ตั้งแต่การ เก็บ.....จัด....คั้น.....และถ่ายทอด กว่าจะสิ้นกระบวนการนั้นก็ย่อมมีอุปสรรคและปัจจัยต่อต้าน สำหรับคนที่อยู่ในองค์กรจะเห็นได้ชัด จะยกตัวอย่างเช่น นโยบายของผู้บริหารองค์กร  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในเส้นทางของ km ทุกกระบวนการที่ว่ามา หากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งถูกขัดขวางโดยผู้บริหารหรือผู้บริหารไม่สนับสนุน km ขององค์กรก็อาจเกิดขึ้นได้ยาก