ปัญหาในการทำ KM ของผม

Transfer Knowledge
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมรู้สึกสนุกมากกับการเรียน KM...ผมคิดว่าการแลกเปลี่ยนแนวความคิดต่างๆ ในวันนั้น ให้บรรยากาศที่ดีมากๆ เป็นบรรยากาศที่เปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็น อย่างเหมาะสมกับเวลาที่เรามีอยู่อย่างกำกับ อันนี้ต้องยกคุณความดีให้ท่านอาจารย์ที่ควบคุมเวลา สถานการณ์ได้ดีมากๆ จนมีเวลาเหลือพอที่จะให้พวกผมได้สัมผัสกับแนวคิดในเรื่องของ Tacit Knowledge and Explicit Knowledge
การมีเป้าหมายเดียวกันนี่แหละครับ ที่ผมคิดว่า เป็นปัญหาสำคัญสำหรับกิจการของผม (อย่างที่เคยเขียนหลายๆ ครั้ง ว่า ผมเป็นเจ้าของกิจการจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่น) ซึ่งแน่นอนว่า เป้าหมายของนักธุรกิจ ส่วนหนึ่งคือ ต้องการกำไรสูงสุด แต่ในบางครั้ง เจ้าตัวกำไรมันล่อตาล่อใจ จนทำให้ ลืมนึกไปถึงเรื่องของการทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และกลับมาซื้อซ้ำจนเป็นลูกค้าประจำ ... เป้าหมายเดียวกัน แต่เข้าใจไม่เหมือนกันทั้งหมด ทำให้แนวทางในการดำเนินงานไม่สอดคล้องกัน ในแต่ละฝ่ายงาน
ดังนั้น การรับรู้เป้าหมายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เหมือนกันจึงมีความสำคัญกับการดำเนินงานโดภาพรวม ทำให้การ Transfer Knowledge เพื่อการ Share จะประสบปัญหา
ปัญหาอีกอย่างที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญ คือ ปัญหาของการประมวลความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการ Transfer Knowledge การประมวลความรู้เป็นขั้นตอนสำคัญในการส่งเสริมคุณค่าให้กับโครงสร้างขององค์กร การประมวลจะทำให้ความรู้ที่เคยอยู่ในจิตใจของพนักงานแต่ละคนคงอยู่กับหน่วยงาน หรือ บริษัท อย่างถาวร  ซึ่งมันจะเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวสร้างความรู้ในรูปแบบที่สามารถแลกกันได้ นำไปเก็บไว้ได้ นำไปรวบรวมได้ และสามารถนำมาแต่งเติมเสริมแต่งในรูปแบบต่างๆ ได้มากมาย
การประมวลความรู้ต้องไม่ทิ้งคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันออกไป ในองค์กรของผม จะใข้การประมวลแบบนี้ในรูปแบของการพูดจาโน้มน้าว ให้อีกฝ่ายคล้อยตาม ซึ่ง การใช้คำพูด ผมคิดว่า มันสร้างความยืดหยุ่นได้มากกว่า อีกหลาย ๆ รูปแบบ ในการถ่ายทอดความรู้
และ ปัญหาที่พบ คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ Transfer ข้อมูล ซึ่ง ทางองค์กรของผมไม่ได้นำจุดนี้มาใช้ จะมีใช้อย่างมากก็แค่จดในสมุด เป็น Note สั้น ๆ ไม่ได้อธิบายองค์ความรู้ทั้งหมด ..สิ่งที่จด ที่ได้ ก็ได้มาจากประสบการณ์จากการทำงานล้วนๆ ทำให้การจัดการทางด้านความรู้ยังล้าสมัยอยู่ .... ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Come and See My KMความเห็น (0)