GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คณะทำงานของcoop-auditing Km พร้อมกับนำเสนอ Kv

                                            คณะทำงาน coop-auditing Km

1. คุณวันเพ็ญ         ศรีภักดี                        ประธานฯ

2. คณวรรณา          จันทร์ทอง                    เลขานุการ

3. คุณวัชรี              พิทยาภรณ์                   ผู้ช่วยเลขานุการ

4. คุณวราเทพ         สุริยชน                        กรรมการ

5. คุณรุ่งทิพย์          เอียวสินพานิช               กรรมการ

6. คุณอัจฉรา          ชูแนม                          กรรมการ

7. ทิพวรรณ            บุรีรัตน์                         กรรมการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 1138
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)