เขียนบล็อกไม่เป็น ให้อ่านวานิช จรุงกิจอนันต์

เขียนบล็อกไม่เป็น   ให้อ่านวานิช  จรุงกิจอนันต์


            ผมเป็นคนไม่อ่านหนังสือพิมพ์แบบพร่ำเพรื่อ   แต่ผมก็ซื้อมติชนสุดสัปดาห์อ่านทุกฉบับ   และคอลัมภ์หนึ่งที่ผมชอบคือ   คอลัมภ์วาณิช   จรุงกิจอนันต์   วันนี้ (18 มิ.ย.48) อ่านเรื่อง น้องใหม่   ก็นึกขึ้นได้ว่าที่ผมชอบอ่านก็เพราะคุณวาณิชเขียนแบบเขียนบล็อกนี่เอง   คือเขียนความรู้สึก   เขียนจากใจ   ผนวกกับความสามารถทางสำนวนโวหารและเจ้าบทเจ้ากลอน   ความในใจของคุณวาณิชจึงน่าอ่านมาก   ได้ความรู้แบบ “ความรู้ฝังลึก” (Tacit Knowledge) อยู่ในบทความเยอะมาก

“”Tacit Knowledge)


          คงเป็นเพราะผมเป็นคนชอบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเชิงความคิดนี่เอง   ผมจึงติดใจข้อเขียนของคุณวาณิช


          การเขียนบล็อกเป็นการเขียนเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยออกมาจากใจ


          ความรู้ฝังลึก   มีลักษณะเป็นความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย    ที่ผู้ฟังหรืออ่านต้องไล่จับหรือเอาตะแกรงช้อนเอาเอง   ผมตั้งชื่อบทความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนี้เสียโก้ว่า “ขุมความรู้”   มาจากภาษาอังกฤษว่า Knowledge Assets   อย่าลืมตัวเอส (s) นะครับ   เพราะมันเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจำนวนมากมาย


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   18 มิ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)