เรียน.ชาวชุมชนและผู้อ่านทุกท่าน  

                 ท่านเคยสงสัยบ้างมั๊ย ว่า...ทำไม..คนบางคน ไม่อยากจะเรียนต่อ..ทั้งๆที่มีโอกาส..หรือควรจะเรียน

ต่อแต่ทำไมไม่เรียน..... พวกเราชาวกศน.  ก็สงสัยเหมือนท่าน  เราก็เลยชักชวนชาวบ้าน เขตอำเภอท่าแซะ มานั่งคุยกัน  15  คน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิด จิตใจ พฤติกรรม รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่เข้าเรียนต่อ.. ทั้งๆ ที่ควรจะเรียน  กลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกเข้ามาเป็นบุคคลที่คิดว่าสามารถให้คำตอบในเรื่องนี้ได้คือ..ตัวแทนของคนที่ทำงานในโรงงาน  5  คน  อบต. จำนวน  5  คน  ผู้นำชุมชน  จำนวน 5 คน 

               เรานัดสนทนากลุ่มกันที่  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าแซะ..12  กรกฎาคม 2548  มีอาจารย์ พัชนี  สงไตรรัตน์  แห่ง ศบอ. ท่าแซะ เป็น  moderator..และทีมงานของอ. เบญจมาศ เป็นผู้อำนวยความสะดวก และ  Notetaker.......  บรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง  ทุกคนมีส่วนร่วม..พูดคุยแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ........ประเด็นคำถามหลัก..และประเด็นคำถามย่อย ซึ่งพวกเราได้เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการชวนคุย.. บางคำถามก็ไม่ได้ใช้..ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวงสนทนา.. แต่คำถามหลัก ๆประเด็นหลักๆ นั้นถามได้ครบเพราะทุกคน..ช่วยกัน  กระซิบบอก  Moderator  อย่างนี้เราเรียนว่าเป็นการแบ่งปันการเรียนรู้ อย่างเอื้ออาทรกัน.. ฝากเรียนถาม อ. พรสกล.. อาจารย์ใหญ่ของชุมชนเราด้วย..แล้วจะเขียนมารายงานตอนต่อไปจ้า........