แนะนำตัวครั้งแรก

แล้วเราก็มาพบกัน.......เพื่อแลกเปลี่ยนกัน

สวัสดีครับ

            สมาชิกชุมชนChumphon-KM-Stationทุกท่าน หลังจากเราได้ดำเนินการ การจัดการความรู้ในหน่วยงานต่างๆในระดับหนึ่งแล้ว ในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้จากการคัดสรรขุมความรู้จากการปฏิบัติงานจริงของเพื่อนๆในบล็อกอื่นๆ ชุนชนของเราได้จัดเวทีคัดสรรขุมความรู้จากการปฏิบัติงาน ยอดเยี่ยมประจำเดือนขึ้นโดยพิจารณาใน  3 ประเด็นคือ

1.พิจารณาในประเด็นด้าน ความคิดสร้างสรรที่ดีเด่น

2.พิจารณาในประเด็นด้าน การนำเสนอที่ดีเด่น

3.พิจารณาในประเด็นด้าน การสามารถนำไปใช้ประโยชน์จริง ที่ดีเด่น

       การพิจารณาในการประกาศผลจะพิจารณาจากบันทึกระหว่างวันที่ 1-30 ของเดือนและจะทำการประกาศผลในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

                                               CKO Chumphon

                                                   13/7/48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมความรู้จากการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมประจำเดือน(ของชุมชนChumphon-KM-Station)ความเห็น (0)