แนวทางแก้ไขปัญหาการต่อต้านในองค์กร

You can do it

              เชื่อว่าทุกองค์กรย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น จากการริเริ่มนำระบบต่างๆมาใช้ เช่นเดียวกับการนำ KM มาใช้ในองค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ พนักงานทุกคนจะต้องรู้จักรวบรวมข้อมูล ควรรู้ว่าความรู้ประเภทใดที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่นความรู้จากอินเทอร์เนต จากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร และจากแหล่งอื่นๆที่ไม่เป็นทางการ เช่น จากการพบปะพูดคุยกับผู้คน จากการชมภาพยนตร์ ดังนั้น ไม่อยากเลยที่เราจะได้รับความรู้จากทั่วสารทิศ แต่ยากยิ่งกว่าหากต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และรู้จักถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้

              บางองค์กรส่งเสริม และให้รางวัลในการค้นคว้าวิจัยแก่พนักงาน เพราะตระหนักดีว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกนั้น เป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการเรียนรู้ นอกจากนี้บางองค์กรก็มีการให้พนักงานใช้เวลาบางส่วนของวันพักร้อนของตนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เช่นไปพักผ่อนที่สิงค์โปร์ หาเวลาไปเยี่ยมชมการทำงาน และเรียนรู้นโยบายด้านบุคลากรในโรงงานในสิงค์โปร์ ซึ่งทำให้องค์กรมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

             ดังนั้นถึงแม้ว่า องค์กรพยายามผลักดันให้พนักงานทุกคนเพิ่มพูนความรู้ ไม่ว่าด้วยวิธีใดแล้วก็ตาม แต่ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้น อย่าลืมว่าพนักงานแต่ละคนมีแนวคิดไม่เหมือนกันทุกคน มีทั้งแง่บวก แง่ลบ ต่อองค์กรทั้งสิ้น ดังนั้นปัญหาย่อมเกิดขึ้นทุกที่ เราต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลดลง กันดีกว่า...... อ่านต่อหน้าถัดไปนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน taew4737503ความเห็น (0)