สวัสดีครับ

            สมาชิกชุมชนChumphon-KM-Stationทุกท่าน หลังจากเราได้ดำเนินการ การจัดการความรู้ในหน่วยงานต่างๆในระดับหนึ่งแล้ว ในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้จากการดำเนินการของเพื่อนในบล็อกอื่นๆ ชุนชนของเราได้จัดเวทีคัดสรร บันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนขึ้นโดยพิจารณาเป็น 3 ส่วนคือ

1.บันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนในด้าน ความคิดสร้างสรรดีเด่น

2.บันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนในด้าน การนำเสนอดีเด่น

3.บันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนในด้าน กิจกรรมและกระบวนการ KM ดีเด่น

       การพิจารณาในการประกาศผลจะพิจารณาจากบันทึกระหว่างวันที่ 1-30 ของเดือนและจะทำการประกาศผลในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

                                               CKO Chumphon

                                                   13/7/48