ความเห็น 708

สวัสดีครับ.........ยินดีที่รู้จัก

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.46.132
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ

                   จะพยายามต่อไป..................และขอน้อมรับทุกคำแนะนำและทุกความคิดเห็นครับ

                             พรสกล ณ ศรีโต

                             14/7/2548