วันนี้.....เราจะเคลื่อนขบวนKMชุมพรแล้วครับ

ขบวนKMชุมพร......เราจะไปกันแล้วครับ

สมาชิกชุมชนChumphon-KM-Stationทุกท่านครับ

                  วันนี้เรา     หลังจากเราหมุนฟันเฟืองตัวเล็กตัวใหญ่(ส่วนราชการน้อยใหญ่มากกว่า 130 หน่วยงาน)........และประกอบขึ้นเป็นขบวนKMของจังหวัดชุมพรเรียบร้อยแล้วครับ..................และเนื่องจากขบวนKMชุมพรของเรายาว.............และเราจะไปด้วยกัน ..............................จึงต้อง.....ให้โอกาสเพื่อนๆทุกคนก่อน .......... และวันนี้  ..............ก็มาถึงเวลา.........ที่จะเคลื่อนขบวนแล้วครับ................จึงต้องมีกติกาที่ชัดเจนดังนี้

      1.บล็อกทุกบล็อกจะต้อง Update ตลอดเวลา(ไม่เกิน 15 วัน)

      2.เนื่องจากชุมชนนี้  ถือว่าที่นี้คือตลาดความรู้  เราจะพยายามทำให้ทุกแผง(บล็อก)มีสินค้า(ความรู้)ที่มีคุณภาพ..........มาแลกเปลี่ยน จึงจัดเวทีประกวดบันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือน ขึ้นที่ บล็อกบันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือน สนใจไปติดตามที่ http://gotoknow.org/archive/2005/07/13/11/38/01/e1115 และจึงจัดเวทีประกวดการคัดสรรขุมความรู้จากการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมประจำเดือน ขึ้นที่  บล็อกขุมความรู้จากการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมประจำเดือน สนใจไปติดตามที่http://gotoknow.org/archive/2005/07/13/12/53/20/e1123  จึงขอให้ทุกบล็อกติดตามผลและร่วมเข้าแลกเปลี่ยนต่อไป..........................

                                พรสกล  ณ ศรีโต

                                              13/7/2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวที KM ชุมพรความเห็น (0)