แนวทางแก้ไข Knowledge Transfer

The strangest thing about knowledge is that is unpredictable. ความแปลกประหลาดที่สุดของความรู้ คือ เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้

       เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ของการใช้  Knowledge Transfer นั้นอยู่ที่ตัวบุคคล ดังนั้นเราต้องแก้ไขที่ตัวบุคคลก่อน  ด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวบุคคล  โดยอธิบายถึงประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการใช้ KM

       จัดอบรมเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการถ่ายทอดของผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Managementความเห็น (0)