ปัญหาของการ Sharing Knowledge

ปัญหาของการ Sharing Knowledge สาเหตุหลักในความคิดเห็นของดิฉัน น่าจะมาจากความเห็นแก่ตัวหรือการไม่สนใจคนอื่น

ฝนตกยามเย็น  คืนนี้คงนอนสบายใต้ผ้าห่มที่แสนจะอุ่น  แต่เมื่อนึกถึงปัญหาของการ Sharing Knowledge ที่เกิดขึ้นในองค์กร  ก็ทำให้ต้องครุ่นคิดว่าจะหาวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดี  ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์การไม่ดีเท่าที่ควร  สาเหตุหลักในความคิดเห็นของดิฉัน น่าจะมาจากความเห็นแก่ตัวหรือการไม่สนใจคนอื่น  เนื่องจากพนักงานในองค์กรครึ่งหนึ่งเป็นพนักงานที่ทำงานกับองค์กรนี้มาตั้งแต่ต้น  และอีกครึ่งหนึ่งเป็นพนักงานที่มาจากองค์กรอื่น  ดังนั้น วิธีปฏิบัติในการทำงาน  ประสบการณ์การทำงาน  ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลจึงไม่เท่าเทียมกัน  และดิฉันมีความเชื่อมั่นว่า  พนักงานแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถที่ดีทีเดียว  แต่จากการที่ไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  ทำให้ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมา  ซึ่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนี้จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากในองค์กร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ ซึ่งเป็นงานหลักขององค์กร ประสบการณ์ของอีกคนหนึ่ง  แม้ว่าประสบการณ์นั้นจะเป็นประสบการณ์ที่เลวร้าย หรือให้บทเรียนแก่คนนั้น  แต่จะมีประโยชน์อย่างมากกับคนอื่นๆ  ที่จะใช้เป็นความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันนี้  และในการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็นกันนั้น อาจทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆ  หรือเกิดมุมมองแง่คิดในอีกด้านหนึ่ง  ซึ่งแต่ละคนอาจจะละเลยหรือนึกไม่ถึง  อีกทั้งยังเป็นการประสานและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรนั้นอีกด้วย  ดังนั้น  วิธีที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้  ผู้บริหารน่าจะจัดให้มีการประชุม หรือจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  ซึ่งอาจจะจัดแบบสบายๆ ไม่เป็นทางการนัก  และจัดอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดือนละหนึ่งครั้ง  โดยให้ทุกคนได้มีการเล่าถึงประสบการณ์ของตนเอง  ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการทำงานในแต่ละวัน  หรือพูดอะไรก็ได้ในสิ่งที่อยากจะพูดและเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับเพื่อนพนักงานคนอื่นๆ  ซึ่งวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาการ Sharing Knowledge ภายในองค์กรได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM varityความเห็น (0)