ความเห็น 51785

การเปลียนแปลงตนเอง

เขียนเมื่อ 
  • เคร่งครัดที่ตน
  • ผ่อนปรนผู้อื่น
  • เปลี่ยนตัวเอง ง่ายกว่าเปลี่ยนคนอื่นครับ
  • เป้าหมายไม่ไกลเกินเอื้อมครับ