การจัดการความรู้สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

คณะทำงาน กลุ่มงานจัดการการเรียนรู้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จุดเริ่มต้น
 ก่อนเริ่มงาน มีขั้นตอนสำคัญคือเจรจากับผู้บริหารใช้หลักการง่ายๆเรื่องของการพัฒนาองค์กร นพ.สสจ.ไฟเขียว วิธีการก็เริ่มจากส่งCD เรื่องKM ไปให้ท่านสสจ.อ่าน วันรุ่งขึ้นท่านเขียนเป็นผังภูมิระบบบริหารจัดการKM ทั้งจังหวัด ทุกระดับออกมา พอวันที่ 6 มกราคม 2549 จว.ชลบุรี  นพ.สสจ.มาให้นโยบายการพัฒนาคุณภาพโดยใช้KM เป็นทิศทางอีก และเริ่มมีการพูดคุยถึงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล มีโรงพยาบาลในสังกัดเข้าร่วมประชุม และตกลงกันว่าจะเริ่มพัฒนาCOP 13 เรื่อง ได้แก่HRD,IC,RM,refer,HHC,lifestyle clinic ระบบยา ส่วนเรื่องโรค เรื่องเบาหวาน ความดัน CVA HIV EMS และDiarrhea  วันหลังจะส่งรูปให้ดูคะ  จบข่าว จันทณา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนแห่งการเรียนรู้จังหวัดชลบุรีความเห็น (1)

สถานีอนามัยไม่ไกลไม่ใกล้
IP: xxx.113.80.142
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับการมีหน่วยงานการจัดการ  การเรียนรู้เพราะว่าการเรียนไม่มีที่สิ้นสุด  ผมซึ่งเป็นจนท.เองก็ต้องเรียน เมื่อนั่งทำงานเห็นผู้รับบริการมาใช้บริการแค่ระหว่างรรับบริการมาเห็นอะไรที่ทางสถานีอนามัย ทำไว้ให้เพื่อให้เกิดการรียนรู้ได้อ่าน ได้ทำตามที่สื่อที่เผยแพร่ก็รู้สึกดีใจที่เราทำไว้แล้วผู้รับบริการหรือญาติเห็นแล้วก็ยังทำตามหรืออ่านแล้วสนใจ  เหมือนการคิดนอกกรอบ บางคนอาจจะคนที่รู้แล้วอย่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่หัวใจของการบริการสาธารสุข อย่ที่ผู้รับบริการ ทำอะไรขึ้นมาก็ตามให้นึกถึงผู้รับบริการคือจุดศูนย์กลางของการบริการ 

                          ขอบคุณที่มีผุ้ให้ความสำคัญในงานนี้