การเข้าจัดฝึกอบรมของบริษัท Indy Freedom ณ โรงเรียนวัดสร้อยทอง(ฝ่ายจัดฝึกอบรม)

นักเรียนโรงเรียนวัดสร้อยทองให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก

        เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคมที่ผ่านมานี้ทางบริษัทIndy Freedom ได้ทำการเข้าไปเตรียมการจัดฝึกอบรมโดยฝ่ายจัดฝึกอบรมได้ไปแสดงวิธีการทำพวงกกุญแจให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนได้ดูหลายๆแบบก่อนเพื่อที่อาจารย์จะได้ช่วยประเมินถูกว่ามันยากหรือง่ายเกินไป   ผลก็คือ   ทางอาจารย์ท่านตกลงว่าแบบที่ใช้จัดฝึกอบรมนั้นควรจะใช้แบบง่ายๆไม่ยากเกินไปเพราะน้องๆยังอยู่ในวัยประถมศึกษา

       สิ่งที่ทางอาจารย์ต้องการเป็นวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีกว่าอยู่เฉยๆ

       ทางน้องๆโรงเรียนวัดสร้อยทองก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก

       ซึ่งทางอาจารย์ได้กำหนดให้บริษัทเขาไปจัดฝึกอบรมในวันที่ 9 มกราคม 2549 ได้ 2 ช่วงเวลา คือ  ช่วงเช้าตั้งแต่ 9.00 น.  และช่วงบ่ายตั้งแต่ 13.00น.

                                                                                     อาทิตยา     โซ่กลิ่ม

                                                                                     หัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาทิตยาความเห็น (0)