กลุ่มเป้าหมาย

  ติดต่อ

กลุ่มเป้าหมาย   
     
      ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 300 คน ประกอบด้วย

            1. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
            2. บุคลากรในพื้นที่ประสบภัย รวม 6 จังหวัด
            3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            4. ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ และหน่วยงานทางการศึกษา
            5. องค์กรสาธารณะ, องค์กรอิสระ, สื่อมวลชน
            6. ประชาชน (ผู้นำชุมชน) ในพื้นที่ประสบภัย
            7. ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
            8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน
            9. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
            10. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มเป้าหมาย

หมายเลขบันทึก: 11585, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:17:38+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)