หลักการและเหตุผล

สวัสดี สึนามิ

           จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากกรณี ธรณีภัยพิบัติ (สึนามิ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2548 ได้สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ แม้เหตุการณ์ดังกล่าวได้ผ่านไปแล้วเกือบหนึ่งปี แต่ภาพเหตุการณ์และความสูญเสียดังกล่าวยังอยู่ในความทรงจำ เป็นบทเรียนราคาแพงที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากในการเฝ้าระวัง เตรียมการทุกอย่างให้พร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติและป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
           ด้วยเหตุนี้จังหวัดภูเก็ตจึงได้กำหนดจัดงานระลึกถึงวันครบรอบ 1 ปี กรณีธรณีภัยพิบัติ (สึนามิ) จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้ผู้ประสบภัยที่ยังมีชีวิตอยู่และญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมระลึกถึงวันธรณีภัยพิบัติ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ในการนี้ จังหวัดภูเก็ตได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการสัมมนาวิชาการ เพื่อให้บุคคลทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติ การลด ความเสี่ยงภัยจากธรณีภัยพิบัติ การบูรณะพื้นที่ประสบภัย และการสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การเฝ้าระวังและเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติ” ในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa เทศบาลเมืองป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักการและเหตุผลความเห็น (0)