วัตถุประสงค์

  ติดต่อ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเฝ้าระวัง การลดความเสี่ยงและเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติอย่างแท้จริง

          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องความก้าวหน้าของระบบเตือนภัย และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อผู้อื่นได้

          3. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการบูรณะพื้นที่ประสบภัยและสามารถนำไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมได้

          4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การสร้างเครือข่ายในระหว่างชุมชนเพื่อช่วยกันเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัตถุประสงค์

หมายเลขบันทึก: 11582, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:17:38+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)