เครือข่าย และ ความเชื่อมโยง

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน สู่การทำงานก่อนหมดวาระ

เครือข่าย และ ความเชื่อมโยง

หลายท่านอ่าน Blog ด้วยความฉงน เหตุใด "ทำงานที่หนึ่ง เขียนเรื่องหนึ่ง กระโดดไป สนใจ อีกเรื่องหนึ่ง"

ภาพนี้หลายท่านอาจไม่เคยเห็น แต่ถ้าเป็น "นักเรียน BCC(Click)" ก็อาจจะคุ้นเคย ว่าเป็นสถาบันที่สร้าง "คน ให้เป็น คน" แถมยังเป็นสถาบันที่สร้างเครือข่ายมาตั้งแต่เป็นเวลานาน ยกตัวอย่าง ที่ชัดเจน คือเรื่อง "ฟุตบอล ประเพณี" มันเริ่มแรกตั้งแต่ "อัสสัมชัญ กับ กรุงเทพคริสเตียน" จนกระทั่งมาเป็น "จตุรมิตร ซึ่งมี สวนกุหลาบ และ เทพศิรินทร์" เข้ามาร่วม สิ่งที่อยากจะ "เขียนเป็นข้อคิด" การที่เรา "รำลึก" หรือ นึกถึง "คุณความดี" ที่ทำให้เราเป็นผู้เป็นคน ทำให้เราสามารถ "สร้างเครือข่าย" ไม่ว่ากับเพื่อนโรงเรียนในโรงเรียน เพื่อนโรงเรียนจตุรมิตร สิ่งเหล่านี้ เป็นการ "เสริมสร้าง ๕ ส คือ ส-สันดาน ที่ดี" ในการ สร้าง ความเชื่อมโยง ความโยงใย ความสมัครสมาน สามัคคี ช่วยกัน ร่วมกัน สร้างและพัฒนา ตน คน องค์การ" โดยมี "กีฬา ในสมัยนั้น" ปัจจุบัน "การเสวนา โดยใช้ การจัดการความรู้ ก็เป็นอีก แนวทางที่ทำให้เรา สร้างเครือข่ายได้อย่างดี"

 ความเป็น "เพื่อน" "ความ เป็น คน ต้อง แยกแยะ เรื่อง งาน เรื่องส่วนตัว บุญคุณ ความแค้น" จัดให้ดีครับ สมดุลย์ในการคิด สมดุลย์ แห่งชีวิต เป็น ๕-ส ขั้น สุดยอด

 อีกเรื่อง สมดุลย์ ที่เรียกว่า Balance ScoreCard เป็นอีกประเด็นที่คงจะเรียนว่า เป็นเรื่องที่เราต้อง "เชื่อมโยงตั้งแต่ BSc ของชาติ-องค์การ-องค์กร-สถาบัน-หน่วยงาน-ตัวเรา" อย่าไปตามแต่สิ่งที่ "ฝรั่งสอนมา" แล้วไม่ได้นำมาปรับ " คิดแต่ "ได้-เสีย-เงิน-ทอง-ค่าตอบแทน"

 สบายๆวันหยุดครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)