KM BIO Award 2005

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เปิดรับข้อเสนอใน 2 รูปแบบ คือ 1)องค์กรใดที่เหมาะสม.... เหตุผล.... 2)เกณฑ์ที่ควรจะนำมาใช้มีอะไรบ้าง

     จากบันทึกของอาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช ที่บันทึก รางวัล KM BIO Award 2005 ซึ่งผมเพิ่งได้อ่านพบคืนนี้ (8 มกราคม 2648) เพราะช่วงหลัง ๆ มีบันทึกต่าง ๆ ไหลไปเร็วมาก จึงต้องใช้สมาธิและเวลาในการอ่านจริง ๆ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับชาว GotoKnow เรายังต้องการอ่านบันทึกต่าง ๆ ที่หลากหลายเหล่านี้อีกมากเพื่อได้ ลปรร.กัน ได้นำไปปรับใช้ ได้ยกระดับความรู้ขึ้น ผลดีก็จะตกแก่องค์กรที่เราทำงานอยู่ ผลลัพธ์ที่ดีก็จะไปตกแก่ประชาชนในท้ายที่สุด เมื่อมี GotoKnow เป็นพื้นที่ เป็นเวทีให้ได้เรียนลัดนำเอาประสบการณ์, Best Practice, Tip หรือ Tactic ต่าง ๆ ที่ได้รับเอื้อเฟื้อจากทุกท่านมาเขียนลงไว้ใน Blog แล้ว จึงอยากเห็นความต่อเนื่องของการเขียนและคุณภาพของบันทึก หรือจะเรียกว่าบันทึกสิ่งที่ได้ปฏิบัติให้จนเป็นนิสัย อันนี้มีรางวัลจตุรพลัง สุดคะนึงในแต่ละเดือน และสุดคะนึงในรอบปี เป็นตัวช่วยพัฒนาแรงใจอยู่อย่างต่อเนื่องแล้ว

     ด้านการใช้ Blog Gotoknow.org เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน KM ขององค์กร มองว่าคงเป็นตัวองค์กรทั้งองค์กร (ไม่ใช่ใครคนใดหนหนึ่ง หรือเพียง 2-3 คน) มาถึงวันนี้ก็มีรางวัล KM BIO Award 2005 หรือเขียนเต็ม ๆ ว่า KM Blog Intelligent User Organization Award 2005 เพิ่มขึ้นอีกตามที่อาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช ได้นำเสนอไว้ ผมจึงมองว่าน่าจะเป็นการช่วยเร่งให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ได้อย่างแพร่หลายได้ทางหนึ่ง และเกิดความคึกคักของ KM ขึ้นในองค์กร

     ทีนี้มาถึงประเด็นที่ผมต้องไปเป็นกรรมการนี้ด้วยตามที่ได้รับเกียรติ ก็ยินดีมากที่ได้รับเกียรตินี้ และต้องบอกว่าหนักใจแน่ เพราะในปีที่แล้วมีหลายเครือข่าย หลายองค์กรมากที่คึกคักเหลือเกิน ก่อนอื่นต้องขออนุญาตต่อท่านประธาน คืออาจารย์กรกฎ เชาวะวนิช และกรรมการคือ อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยวัน (หรืออาจารย์ ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์) รวมถึงคุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส ที่เป็น กรรมการและเลขานุการ ว่าผมจะขอเปิดประเด็นเสียในวันนี้ก่อน (เพราะช่วงนี้วันจันทร์-ศุกร์ บางครั้งผมไม่ได้เจอ GotoKnow เลย ต้องเร่งงานในหลายส่วนที่ถูกเลื่อนมาซ้อนกันกับงานตามแผนงานเดิม เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา) ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด รางวัลนี้จะพิจารณาเฉพาะในปี 2005 เท่านั้น ซึ่งมีเพียง 6 เดือน ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้ GotoKnow มาถึงวันสิ้นปี และรางวัลนี้จะมีต่อไปอีกในปี 2006 เป็น KM BIO Award 2006

     เมื่อเป็นรางวัลแห่งปี และถือว่ายอดเยี่ยมแห่งปี โดยพิจารณาไปที่องค์กรภายใต้กรอบคิดที่ว่า “องค์กรใดที่ใช้ Blog Gotoknow ในการขับเคลื่อน KM ขององค์กรได้เก่งที่สุด” ผมมองว่างานนี้ต้องเชิญคนเขียนและอ่าน Blog GotoKnow.org ได้มีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันเสนอขึ้นมา โดยเสนอได้ใน 2 รูปแบบ ซึ่งจะเลือกเสนอเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจะเสนอทั้ง 2 รูปแบบก็ได้ ดังนี้ครับ ท่านคิดว่า...

     1. องค์กรใดที่เหมาะสม.... เหตุผล....
     2. เกณฑ์ที่ควรจะนำมาใช้มีอะไรบ้าง

ยังไงฝากว่าขอให้ช่วย ๆ กันนะครับ แบบว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (2)

คนนอก
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
ในส่วนของเกณฑ์ น่าจะมีความสม่ำเสมอในการเขียนของทีม และการโต้ตอบกันเพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน
ชายขอบ
IP: xxx.90.236.77
เขียนเมื่อ 
     ขออนุญาตคัดไปรวมกันที่ Blog ศ.นพ.ประเวศฯ นะครับ