ความเห็น 9628

KM BIO Award 2005

คนนอก
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
ในส่วนของเกณฑ์ น่าจะมีความสม่ำเสมอในการเขียนของทีม และการโต้ตอบกันเพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน