ความถี่ย่านนี้ที่นักวิทยุสมัครเล่นในอเมริกา และบางประเทศใช้สื่อสารกัน และมีการทดลองอย่างเอาจริงเอาจัง เพราะเป็นการสร้างระบบการสื่อสารไร้สายที่ต้องการความรู้ และผลที่ได้จากการทดลองมีประโยชน์มาก แต่ประเทศไทยกลับมืดมนต์ที่จะได้ความถี่นี้สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

        การทดลองที่เอาจริงเอาจัง กับความถี่ย่านนี้ ซึ่งเป็นความถี่ที่ใกล้เคียงกับระบบ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายในปัจจุบัน จึงได้รับความสนใจจากนักวิทยุสมัครเล่นมาก