HPHA consultant's KM

จุดเริ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ปรึกษา

        เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2549 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.) ได้มีการจัดประชุมเพื่อพ้ฒนาที่ปรึกษาของสถาบันฯ (รับบทบาทของคุณอำนวยและคุณประสาน)มีที่ปรึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเยี่ยมให้คำปรึกษาโรงพยาบาล จำนวนประมาณ 40 ท่าน โดยมีวิทยากรของสถาบันฯ ได้แก่ อ.เรวดี นพ.อนุวัฒน์ นพ.สมพร นพ.อุดม และที่ปรึกษาชาวแคนาดา Mrs.Janet มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย ซึ่งนับว่าเราได้มีการจัดการความรู้(KM)ในระดับหนึ่ง วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการ Standardization สำหรับที่ปรึกษาในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวคิดพื้นฐาน 3C PDSA จริยธรรม  การวิเคราะห์แบบประเมินตนเองเพื่อการเยี่ยมให้คำปรึกษา การเพิ่มคุณค่าในการทบทวน การเชื่อมสู่ระบบ Clinical tracer การให้คะแนน การตัดสินใจ และการเขียนรายงานสำหรับการให้คำปรึกษา (ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ยอมรับว่ายังมีโอกาสพัฒนา)

นับเป็นการชุมนุมของเซียนมากมายหลายสำนักเพราะที่ปรึกษาแต่ละท่านจะมีหลากหลายวิชาชีพด้วยกัน เช่นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ มาจากสถานที่ต่างกันทั้งภาคเหนือ กลาง ใต อีสาน ทั้งรัฐบาลและเอกชน ทำให้ได้มุมมองที่หลากหลาย เทคนิคในแต่ละคน และแต่ละท่านมีประสบการณ์จากการเยี่ยมที่ถือว่าเป็น Tacit Knowledge อยู่ในตัวเองมากมาย ที่สำคัญคือ tactic จากอาจารย์เรวดี เช่น เทคนิคในการเตรียมตัวสำหรับเยี่ยมให้คำปรึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย (เนื่องจากต้องเข้าเยี่ยมหลายแห่ง ได้เอกสารช้า ) โดยใช้หลัก 3C เหมือนกัน ได้แก่ Critical issue (ประเด็นสำคัญของหน่วยงานที่เราจะเข้านั้นอยู่ที่ไหน) Criteria (มาตรฐานหรือข้อกำหนดในเรื่องนั้นๆมีไว้ว่าอย่างไร เป้าหมายในแต่ละมาตรฐานนั้นๆ ) Context (บริบทของหน่วยงาน องค์กรนั้นคืออะไร) และที่ได้ประโยชน์มากๆคือการนำประสบการณ์จริงที่พบ กรณีศึกษามาแลกเปลี่ยนทำให้เกิดการแตกหน่อทางด้านความคิดออกไปอย่างมาก ซึ่งทุกคนได้ประโยชน์ นับว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีและคงจะมีเวทีการแลกเปลี่ยนแบบนี้ในโอกาสต่อไป ซึ่งนพ.สมพร จะจัดทำ web board สำหรับที่ปรึกษาและศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ explicit Knowledge ให้ที่ปรึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน paula and surveyorความเห็น (2)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.41
เขียนเมื่อ 

tactic สำคัญคือการพัฒนาทักษะ (ของตัวผู้ตรวจเยี่ยมเอง) ในการ "ดมกลิ่น" ค้นให้พบ "ความสำเร็จจิ๋ว"    เอามาชื่นชมโดยตรงต่อกลุ่มผู้ร่วมกันสร้างความสำเร็จนั้น    และขอเรียนรู้จากกลุ่มนั้น    โดยขอให้เขาช่วยกันเล่าหรือสะท้อนความเห็นว่าเขาทำอย่างไร คิดอย่างไร เชื่ออย่างไร ฟันฝ่าอย่างไร จึงเกิดความสำเร็จนั้น (อย่าไปด่วนตีความเองโดยผู้ตรวจเยี่ยม)    แล้วผู้ตรวจเยี่ยมจดบันทึกเอาไว้ไปเผยแพร่ที่อื่น    บอกให้ที่อื่นไปขอเรียนรู้จากกลุ่มที่มีความสำเร็จนั้น    "ความรู้ปฏิบัติ" เพื่อ HA จะแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว    ผมขอเอาใจช่วยครับ

วิจารณ์ พานิช

 

อนุวัฒน์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ชอบคำว่า "ดมกลิ่น" ค้นให้พบ "ความสำเร็จจิ๋ว" ครับ