..เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมาที่นครสวรรค์มีการจัดการความรู้เกี่ยวกับเบาหวานโดยมีโรงพยาบาลตากฟ้าเป็นเจ้าภาพค่ะ..โดยโรงพยาบาลที่มาเป็นผู้ให้คือโรงพยาบาลวิเชียรบุรีที่มีคุณหมอสวย ๆ เป็นผู้นำทีมน่ะค่ะ..ส่วนร.พ.ต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้รับ..มีการแลกเปลี่ยนกันในหลายหัวข้อเลยทีเดียวทำให้ทราบว่าแต่ละร.พ.มีการจัดการเรื่องเบาหวานไปถึงไหนกันแล้ว..มีวิชาที่น่าสนใจนำไปปรับใช้ตั้งหลายเรื่องแล้วจะเล่าให้ฟังตอนหน้านะคะ..