บันทึกของธีรชัย 38

  ติดต่อ

  วันศ. วันนี้ได้ฟังประสบการณ์ของเพื่อนๆแลัวได้รู้อะไรๆมากมาย  
วันนี้เป็นวันที่ผมได้รู้ว่าเพื่อนๆมีประสบการณ์การทำงานอะไรกับบ้าง  และได้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรค์ของแต่ละคนแต่ละที่ก็มีประสบการณ์ต่างกัน  อย่างงานของผมนั้นเน้นการให้บริการยืมอุปกรณ์โสตฯเป็นส่วนใหญ่  แต่งานของพวกที่ไปฝึกงานที่ ITV นั้นเป็นงานที่เกี่ยวกับการเขียนบทและถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายรายการTVเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งผม่วาเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากๆ  ส่วนงานของพวกที่ฝึกงานที่อืนๆก็น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากับเลย  ทั้งถ่ายภาพและทำอุปกรณ์การเรียนการสอนฉละการทำแผ่นภาพโฆษณาเป็นต้นซึ่ง  ผมมองว่าแต่ละที่ก็มีหน้าที่ ที่แต่ต่างกันแต่มีควานน่าสนใจทั้งหมด  เพราะว่ามันเป็นการปฎิบัติงานจริง   ผมขอจบการรายงานครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัย

หมายเลขบันทึก: 11553, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:17:34+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 

บันทึกของคุณบอกว่าได้รู้อะไรๆมากมาย  แต่อาจารย์อ่านบันทึกแล้วไม่เห็นว่าคุณรู้อะไรอย่างที่บอกมาเลยค่ะ 

ข้อเขียนของคุณเป็นการพูดไปโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุน จึงเชื่อถือไม่ได้!  ถ้าต้องการให้อาจารย์หรือผู้อ่านอื่นๆ เชื่อว่าคุณรู้จริง  คุณต้องเขียนสาระสำคัญของสิ่งที่คุณรับรู้มาด้วยค่ะ 

ปรับวิธีการบันทึกในครั้งต่อๆไปด้วย