เอกสารจาก power point ของ Participatory Action Research

เพื่อนๆในห้องสามารถดาวโหลดได้เลยที่นี่

วันนี้ได้เรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาลในหัวข้อ 

Participatory Action Research เพื่อนๆสามารถดาวโหลดได้เลย 

http://gotoknow.org/file/nursing/PAR_TU_Jan06.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดาวน์โหลดไม่ได้ครับ