KM ที่เนียนอยู่ในเนื้องาน


หน่วยงานราชการขนาดใหญ่ที่จะเริ่มต้น KM น่าจะไปดูงานที่ มอ.

KM ที่เนียนอยู่ในเนื้องาน

           
การนำเสนอ การบูรณาการระบบคุณภาพ ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ. พิชิต เรืองแสงวัฒนา (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) เป็นที่ฮือฮาที่สุด ในการประชุม UKM Network ครั้งที่ ๕  ที่ จ. มหาสารคาม     ที่ว่าฮือฮานั้น ก็เพราะเป็นการนำเสนอ KM ของจริง     คือ KM ที่เนียนอยู่ในเนื้องาน    และทำอย่างต่อเนื่อง     ภายใต้ภาวะผู้นำที่สูงมาก     
ระบบคุณภาพที่ มอ ใช้ KPI – based  Approach    โดยตอบสนองหน่วยประเมิน 5 หน่วยงาน คือ    สมศ.    สกอ.   กพร. (รวม สงป.)   สตง.    กพ.    สำหรับด้านการเรียนการสอนนั้น KPI วัดถึงระดับบุคคล
ระบบคุณภาพภายใน มี ๒ ระบบ
     ๑.  การบริหารเชิงกลยุทธ    สร้างระบบประเมิน   ที่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา     มีการจัดสัมมนา กำหนดตัวชี้วัดหลัก    ตัวชี้วัดหลัก ใช้ BSC    ซึ่งเน้นภาวะผู้นำ และการมีส่วนร่วม   ให้ประชาคมเข้ามาร่วมตั้งแต่เริ่มคิด  
          เชื่อมโยงกับการจัดสรรทรัพยากร    คณะ/หน่วยงานเสนอแผนต่อมหาวิทยาลัย    และนำเข้าสภามหาวิทยาลัย     ถ้าได้รับการอนุมัติก็จะได้เงินไปดำเนินการ 
         กำหนด KPI ของคณะ/หน่วยงานหลัก เป็นชุด ๑๐ ด้าน    ให้น้ำหนักแตกต่างกัน   
         หน่วยสนับสนุนใช้ KPI ต่างหาก ให้เหมาะต่อสภาพงาน
     ๒. QA - การประกันคุณภาพ    ซึ่งมีทั้งการประกันคุณภาพภายใน  และภายนอก   โดยภายในครอบภายนอก   เน้นการมีส่วนร่วม    PDCA-P (Participation)    มีการประเมินภายในทุกปี    กรรมการประเมินมาจากนอกคณะหมด    บางครั้งประเมิน มหาวิทยาลัยโดยคนนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมด    ให้ได้มุมมองจากภายนอก
          KM แทรกเป็น tool ในทุกๆ ส่วน    มีการนำเสนอ BP    มี site visit    - internal BMK
          มีการบริหารความเสี่ยงของตัวชี้วัด    ให้แต่ละคณะเลือกมา ๒ ตัว ที่คิดว่าตนยังอ่อน  
          บูรณาการข้อมูล   รับผิดชอบและใช้ข้อมูลร่วมกัน      
ปัญหา  แบบฟอร์มรายงานต่างกันตามข้อกำหนดของหน่วยประเมิน    เป็นภาระต้องจัดทำรายงานหลายชุด   (ตรงนี้ผมเกิดความคิดว่า   UKM Network น่าจะตั้ง taskforce เขียนโปรแกรมให้ ได้ Report A, B, C,  - - - เพื่อเสนอต่างหน่วยงานผู้ประเมิน    โดยใช้ Database เดียว    ซึ่งจะทำได้หากหน่วยประเมินกลางไม่เปลี่ยนแบบฟอร์มบ่อยๆ)     
เวลามีเรื่องหลักๆ (การเปลี่ยนแปลง / การพัฒนา) เบอร์ ๑  (อธิการบดี) ไปเคาะประตู – อธิบาย  ตอบคำถาม  เพื่อแสดงภาวะผู้นำ    หน่วยงาน / บุคคล ที่ปฏิบัติได้ผลดี มีรางวัลให้   
สร้างกลไก ให้ระบบมีการขับเคลื่อนไปเอง   
มีวง CoP ด้าน QA
ผมฟังแล้ว สรุปบอกตัวเองว่า    จุดเด่นคือ  (๑) มอ. กล้ากำหนดเกณฑ์ต่างจาก สมศ.   ให้เหมาะกับตนเอง    (๒)  มีการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการประเมิน   และ  (๓)  เน้นการประเมินเพื่อพัฒนาตนเอง    (๔) มีระบบ สินน้ำใจ สร้างความภาคภูมิใจในผลงานพัฒนาคุณภาพ   (๕) ไม่เน้นการจัดการความรู้    แต่เอาการจัดการความรู้ไปเป็นเครื่องมือ เป็นเนื้อในของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ    (๖)  สร้างบรรยากาศให้คนรู้สึกว่าตนทำกระบวนการคุณภาพแบบที่ตนมีเสรีภาพ   
การประชุม UKM 5  นี้  สมาชิกเด่นในเชิงสาระต้องยกให้ มอ. เพราะมีของดีสุดๆ มา ลปรร. ถึง ๒ เรื่อง คือเรื่องการใช้ KM เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาระบบคุณภาพ   ดังที่เล่ามานี้    กับเรื่อง FeedSpring, PlanetMatter, PlanetKM, และ ThaiMatter 
ที่นำเสนอโดย ดร. จันทวรรณ น้อยวัน    ซึ่งจะเป็นเครื่องมือยอดนิยมต่อไปอย่างแน่นอน
วิจารณ์ พานิช
๗ มค. ๔๙

หมายเลขบันทึก: 11546เขียนเมื่อ 7 มกราคม 2006 17:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 10:44 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

Ajarn Mor+ Vicharn ka, I'm delighted to know that they dare determine criteria that are different from those of sor-mor-sor....they're moving up to another level of heightened quality improvement, caring more of the context and culture and quality than just compliance to law ka....congratulations to mor-or jing jing ka.

Ptk

คุณพรทิพย์สนใจไปร่วม UKM 6 ที่ มอ. ในเดือน มีค. ๔๙ (ยังได้กำหนดวันที่) ไหมครับ (คงต้องใช้จ่ายโดยเงินของ Fulbright)    ถ้าสนใจผมจะแจ้งให้ทาง มอ. เชิญ

วิจารณ์

Please let me know it once the date's finalized na ka, Ajarn Mor+ Vicharn. If my schedule permits, I sure will ka.

Take care na ka.

Ptk

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี