ควันหลงจาก "เสวนาเครือข่าย UKM"

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เจ้าภาพและการต้อนรับที่อบอุ่น

ควันหลงจาก "เสวนาเครือข่าย UKM"

ทีมเจ้าภาพ ผศ.ดร.กัลยา  และ ดร.วรรทณา                  

งานเลี้ยงต้อนรับที่อบอุ่น

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)