คำกล่าวที่่ว่า "โลกของวันพรุ่งนี้นั้นอยู่ในกำมือของเด็ก"

คำนี้ฟังดูแล้วไม่เกินจริงเลย เพราะว่าเด็กที่วิ่งเล่นอยู่รอบ ๆ ตัวเราเป็นเทวดาตัวน้อย ๆ นั้น เขากำลังเติบใหญ่ขึ้นมาดูแลโลกที่เก่าคร่ำคร่าใบนี้ เราผู้เป็นผู้ใหญ่ก็ยังไม่อาจจะคาดเดาทำนายได้ว่า "โลกของวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร" แต่สิ่งที่พอจะอนุมานได้อย่างหนึ่งคือการดูเด็ก ๆ ตัวน้อย ๆ ที่ค่อย ๆ เติบใหญ่ ่ว่าเขาชมชอบสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นสาระแก่ตนอันนำสู่กันพัฒนาตนหรือไม่ หรือว่า เขาเริ่มฝึกตนเองเป็นนัำกทำลายตัวยง เพราะผู้ใหญ่อย่างไรคงอยู่กับโลกใบเก่านี้ไม่นาน แต่ก็ยังหวังให้โลกของวันพรุ่งสวยงามในกำมือของเด็ก ๆ เราจึงตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตขึ้นมา เพื่อประสาน ๓ ธรรมให้คุ้มครองโลก คือง

๑.ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๒.วัฒนธรรมอันดีงาม

๓.พุทธธรรมที่สอนแต่ความสุขสงบเย็น