ปณิธาน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศูนย์บริการวิชาการ กับ การประกันคุณภาพภายใน

ปณิธาน  

 ความมุ่งมั่น ความตั้งใจที่จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย  คือเป็นศูนย์รวม  สหวิทยาการ  เพื่อให้บริการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยึดมั่นการส่งเสริมและดำเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆเพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน

 เนื่องจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้สอบถามถึง "ปณิธานของศูนย์บริการวิชาการ" ดังนั้นข้อความข้างบน คือ ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นพลานุภาพที่จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ"

จึงขอบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ทราบทั่วกัน

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

จันทวรรณ
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ ลิงค์ที่อาจารย์ใส่สะสมไว้ในหน้าบล็อก http://gotoknow.org/file/uackku/QualityFromPichet มันยาวเกินไป ทำให้ส่วนด้านข้างของบล็อกมันล้นออกมาที่พื้นที่ของเนื้อหา อาจารย์สามารถแก้ไขได้ที่ แผงควบคุม > บล็อก > ลิงค์เว็บที่เข้าบ่อย

ขอบคุณคะ

JJ
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

รับทราบครับ เป็นของ "ท่านสิงห์เหนือ"ครับ

เดินทางเป็นอย่างไร คงไม่ทรมานมากเหมือนชาว ม.น นะครับ

 

จันทวรรณ
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 
ไม่ทรมานเท่ามน.คะอาจารย์ เพราะมน. ต้องนั่งรถบัสกลับใช้เวลาตั้งสิบกว่าชม. ส่วนมอ. นั่งรถหนึ่งต่อ และตามด้วยนั่งเครื่องอีกสองต่อคะ