ประสบการณ์การบริหารองค์กร (๕)

 จากการที่ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับท่านอาจารย์ มนูญ วงศ์นารี หลังจากที่เสร็จสิ้นการ "เล่าประสบการณ์ Tacit Knowledge" ในหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ ๓๒ ที่จังหวัดมุกดาหาร

  ประสบการณ์ตรง ขณะที่ท่านทำงาน ที่แบงค์ชาติ ที่น่าเป็นแบบอย่างคือ

 "ห้ามตอบปฏิเสธ" จนกว่า "จะสอบถามความเห็น จากผู้ที่มีอำนาจ หรือ ผู้ที่รับผิดชอบที่สูงขึ้นไปกว่า ตนเอง อีกหนึ่งชั้น"

 เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ที่บางครั้ง เราๆหรือท่านๆ "ชอบคิดแทน เจ้านาย หรือ ผู้ที่รับผิดชอบที่สูงกว่าเรา" ดังนั้นหากเรา "ไม่แน่ใจ ว่าจะคิดตรงกับ ลูกพี่ หรือ เจ้านาย หรือ หาทางออกที่ทำให้ผู้รับบริการ เกิดความไม่สะดวก ไม่เกิดความพึงพอใจ" โปรด "สอบถาม หรือ อย่าตัดสินใจ โดยพละการ" จะให้ "สูญเสีย เพื่อน ผู้รับบริการ หรือ ลูกค้า"

 สบายๆวันหยุด กับ Tacit Knowldge ครับ

JJ