สอ.ลำกะ โดยพี่ทา มีข้อเสนอดี ๆ จาก โครงการ PCU ในฝัน

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อีกตัวอย่างหนึ่งที่เอาคนนอกมาตัดสินและพิจารณาคนใน

     โครงการ PCU ในฝันเป็นโครงการที่ สปสช.ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ PCU ที่เขียนเอกสารไปขอ และผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงาน นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เอาคนนอกมาตัดสินและพิจารณาคนใน รายละเอียดเรื่องนี้ต้องอ่านเรื่องก่อนหน้าของ PCU ลำกะ ได้ที่บันทึก ถอดบทเรียน "โครงการพัฒนาทีมสุขภาพภาคประชาชน" จว.พัทลุงได้รับการสนับสนุนมา 4 แห่ง ผมยืนยันได้ว่าได้ผลจริง ๆ 50% เท่านั้น เพราะอะไรต้องมาดูข้อเสนอของพี่ทาที่เขียนในเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานครับ

     ข้อคำถาม "ท่านมีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการคัดเลือกพื้นที่และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการต่อไปอย่างไรบ้าง"

     ข้อเสนอจากข้อคำถาม "การสนับสนุนโครงการต่อเนื่องที่จะมีขึ้นถือเป็นสิ่งที่ดี และน่าชื่นชมที่ สปสช. จัดให้มีต่อ  เพราะเป็นการพัฒนาต่อยอดแก่พื้นที่ที่ตั้งใจในการพัฒนางาน  สำหรับการคัดเลือกพื้นที่  ควรจะให้เครดิตแก่พี่เลี้ยงระดับจังหวัดแต่ละจังหวัดมีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วย  เพราะบุคคลเหล่านี้จะทราบข้อมูลดีในทุก ๆ ด้าน  ทุกองค์ประกอบที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง และส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนโดยการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันดูแลสุขภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)