เมื่อฉันไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับ CoP DM

พี่เลี้ยง CoP DM

วันที่ 18 กรกฏาคม 2550

ฉัน.. อุบล จ๋วงพานิช ได้รับเชิญจาก CoP DM ให้ไปช่วยเล่าเรื่อง
การทำ Blog go to know
ฉันได้อธิบายถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สามารถทำได้ทั้ง F2F & B2B
ซึ่งการแลกเปลี่ยนใน blog เราสามารถ ลปรร กันได้โดยไม่ต้องเสียเวลา
สอนวิธีการเข้า Blog
การบันทึก Blog
การ ลปรร ใน Blog
นอกจากนี้ยังได้อธิบายเรื่องหลักของ CoP ให้ฟังเล็กน้อยค่ะ
สรุป

ทุก CoP มีความกระตือรือร้น แต่ยังต้องการความรู้เพิ่มเติม

ดังนั้นดิฉันจึงขอเรียน ท่าน อาจารย์สุรพล วีระศิริ ว่า

น่าจะต้องเชิญผู้รู้มาให้ความรู้เพิ่มเติม...เรื่อง

CoP  

รวมทั้งการเขียน blog go to know ด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน CoP เคมีบำบัดความเห็น (1)

ได้สอนวิธีการ ลปรร โดยใช้สุนทรียสนทนา

เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้มีโอกาสพูด

เทคนิกการเล่าเรื่องและการบันทึกเรื่องเล่าด้วยค่ะ

ลืมบอกไปว่า มีพี่เพชรรัตน์ บุตะเขียว เป็น Facilitator ค่ะ