ณรงค์ชัย 29/12/48

จะปีใหม่แล้วครับ
เริ่มจากตอนเช้าด้วยการเช็คจำนวนรูปอนุสรณ์ต่าง ๆว่าครบถ้วนหรือยัง . .ผลคือยังไม่ครบจึงเดินตามห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อเห็บรวบรวมรูปอนุสรณ์ที่ได้แจกจ่ายไปเพื่อเขียนชื่อลำดับการยืนในภาพ หลังจากนั้นจึงพบว่าบางห้องที่ยังไม่ได้เริ่มทำจึงให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการเขียนเลขที่ลำดับลงในใบรายชื่อแล้วทำการลอกรายชื่อลงในใบตารางด้วยตนเอง ช่วงสายของวันเวลาประมาณ 10.00 น. ได้ทำการถอดโครงเหล็กแขวนโทรทัศน์ในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ห้อง เพื่อเปลี่ยนโครงเหล็กและเปลี่ยนโทรทัศน์เป็นรุ่นใหม่ทั้งหมด โดยได้ช่วยเหลือครูพี่เลี้ยงและยกโครงเหล็กยกโทรทัศย์ออกจากห้องเรียนต่าง ๆ ไปยังที่เก็บ แล้วจึงยกดทรทัศน์เครื่องใหม่ไปติดตั้งตามห้องเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งหาช้อสัญญารจนครบถ้วน ก้ถึงเลา 15.00น. รองฯมานิจจึงเข้ามาในห้องพักเพื่อรับเอกสารและรูปอนุสรณ์เพื่อเข้าที่ประชุมจึงได้มอบหมายและเรียบเรียงให้เรียบร้อยเพื่อส่งมอบต่อไป  เวล 16.00น. กลับที่พัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)