ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมการเข้าร่วม UKM 1/2549

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีม KKU_KM เตรียมงานเพื่อ ลปรร ๖-๗ มกราคม ๒๕๔๙

ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมการเข้าร่วม UKM 1/2549

 วันนี้ในระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะรองประธานกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เรียนเชิญทีมงาน KKU_KM มาเพื่อซักซ้อมกำหนดการ และ กำหนดผู้นำเสนอในส่วนที่รับผิดชอบ ซึ่งในส่วนของระดับ มหาวิทยาลัย เนื่อง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร รศ.รังสรรค์ ติดราชการ จึงได้เรียนให้ คุณเชษฐา หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพฯ ไปปรึกษาหารือเพื่อส่งผู้แทนที่ดำเนินการในเรื่อง "การบูรณาการคุณภาพ" เพื่อนำเสนอ ส่วนของ "การพัฒนาบุคลากร" ผ.ศ จงรักษ์ และ ผศ.ดร.ทพญ.อาภา จะเป็นผู้รับผิดชอบ และ เรื่อง "การพัฒนาระบบคลังและพัสดุ" ท่าน ผอ.สุนารถ จะเป็นผู้ไป "ลปรร"

 ทีมงานท่านใดสนใจจะเข้าร่วม "เสวนา UKM ที่จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๖ และ ๗ มกราคม ๒๕๔๙ โปรด ติดต่อ คุณเอื้องฟ้า ที่ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อแจ้งต่อไปยังทีมงาน มมส และ นัดหมายการเดินทางโดยด่วน

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

10977

เขียน

29 Dec 2005 @ 18:03
()

แก้ไข

12 May 2013 @ 09:05
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก