การทดสอบทางจิตวิทยา

พบว่าผู้เข้าประกวดยุวฑูตสุขภาพในปีนี้มีสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

     เมื่อวันที่  29  ธันวาคม 2548  ข้าพจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการทดสอบสุขภาพจิต แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการประกวดยุวทูตสุขภาพ ( Mr. & Miss NU )   ห้องประชุมทองจันทร์  ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     มีการทดสอบทางจิตวิทยา 2 รอบ  ในช่วงเช้ามีผู้เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา  จำนวน 12 คน และในช่วงบ่ายสำหรับนิสิตที่ติดทำแล๊บในตอนเช้าอีก 19 คน  ส่วนนิสิตที่จองตั๋วรถเพื่อกลับภูมิลำเนาเดิมในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นี้อีกจำนวน 2-3 คนจะทำการทดสอบหลังปีใหม่นี้  ซึ่งผลการทดสอบส่วนใหญ่ ( เพราะยังทดสอบไม่ครบทุกคน ) พบว่าผู้เข้าประกวดยุวฑูตสุขภาพในปีนี้มีสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ , มีความฉลาดทางอารมณ์ ( มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เหมาะสม ) และมีความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูคะแนนในส่วนอื่นๆประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นยุวทูตสุขภาพ ครั้งที่ 4  xประจำปี 2549 นี้ด้วย เพราะเกณฑ์การตัดสินมีทั้งหมด 3 รอบ (คะแนนรวมทั้งหมด 300  คะแนน)

    โดยที่ รอบแรก  เป็นรอบคัดเลือกจะมีการตรวจร่างกาย เช่นการตรวจร่างกายทั่วไป,การตรวจสุขภาพช่องปากและการทดสอบสมรรถภาพ  คะแนนรวม 60 คะแนน  มีการทดสอบสภาพจิตในด้านต่างๆทั้งความเครียด ,ความฉลาดทางอารมณ์และสุขภาพจิต  คะแนนรวม  20 คะแนน มีการสัมภาษณ์ 20 คะแนน และคะแนนการกลั่นกรองประวัติจากประวัติส่วนตัวและบทความ อีก  20  คะแนน  คะแนนรวมทั้งหมด120  คะแนน

    ในรอบแรกนี้ก็จะมีการคัดเลือกผู้เข้าประกวดเหลือชาย 15 คน หญิง 15 คน รวม 30 คนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบแสดงความสามารถพิเศษ  ผู้ผ่านการคัดเลือก 30 คน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดของกองประกวด คะแนนรวมทั้งหมด 80 คะแนน และรอบที่สามซึ่งเป็นรอบสุดท้ายและเป็นรอบตัดสิน  ก็จะมีการคัดเลือกผู้เข้าประกวดเหลือ ชาย 5 คน หญิง 5 คน โดยพิจารณาจากคะแนนสะสมทั้งหมดในรอบแรกและรอบที่สอง  200 คะแนน

    ซึ่งในรอบที่สามนี้จะมีคะแนนรวมทั้งหมด  100  คะแนนแบ่งเป็นคะแนนความสามารถพิเศษ  50  คะแนนและคะแนนสัมภาษณ์ 50 คะแนน  รอบที่สามนี้คณะกรรมการพิจารณาจากคะแนนทั้งหมด 300 คะแนนตั้งแต่รอบแรก และประกาศผลรางวัลชมเชย ชาย-หญิง 4 รางวัล  ,รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ชาย-หญิง ,รองชนะเลิศอันดับชาย-หญิง และรางวัลชนะเลิศ ชาย-หญิง   เล่ามาเสียยืดยาวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่มาที่ไปของภาระกิจของข้าพเจ้าในวันนี้  ซึ่งก็ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตทุกท่านเข้าร่วมชมเพื่อพิสูจน์ความสามารถและความเป็นผู้ที่สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ในโครงการประกวดยุวทูตสุขภาพ  Mr.  &   Miss NU  ในวันพฤหัสบดีที่กุมภาพันธ์ 2549นี้ ตั้งแต่เวลา17.00-24.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์....แล้วเจอกันนะคะ...แจ๋วหลบแล้วค่ะ...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตคลินิกความเห็น (1)

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

  ขออนุญาต ตกแต่งสีสัน และจัดย่อหน้าให้ดูน่าติดตามครับ และผมได้จัดช่วงบันทึกด้านบนไม่ให้มีที่ว่างครับ เนื่องจากเครื่องฯ ของอาจารย์มีช่องที่เป็น column อยู่ทำให้เกิดปัญหาเวลาบันทึกครับ

   ผมลองเปลี่ยนภาพของอาจารย์ให้มีขนาดเล็กลง คงทำให้ดูดีขึ้นนะครับ