การพัฒนาองค์การ

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การพัฒนาองค์การ

จากการเปิดพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542

คำว่า พัฒนา ที่เป็นคำกิริยา หมายถึง ทำให้เจริญ

องค์การ หมายถึง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในกฎหมายหรือตราสารจัดตั้ง

การพัฒนาองค์การ คือ การทำให้กิจการเจริญขึ้น

ในส่วนของการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยส่วนตัว คิดว่าคนเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาคณะฯ จึงต้องเริ่มจากการพัฒนาคน และสิ่งนี้จะสืบต่อไปถึงการพัฒนาคณะฯต่อไป

ตนเองจึงได้เสนอโครงการสัมมนาหัวหน้าหน่วยหัวหน้างานของคณะฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมอินเตอร์ รีสอร์ท การสัมมนาครั้งนี้ คาดว่าจะได้นำสิ่งที่สัมมนามาพัฒนาหัวหน้าหน่วย/งาน และนำไปสู่การพัฒนาคณะฯต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (2)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
นำมาเล่าสู่กันฟังผ่าน Blog บ้างนะครับ
คุณ สุนทร
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

วันนี้ได้อ่านหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับ แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการอื่นในการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในหัวข้อ"พนักงานราชการ"และหัวข้อย่อย"บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ" ผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยครับเพราะว่าอาจจะเป็นวิถีทางที่คนจะได้ตั้งใจทำงานมากขึ้นเพื่ออาจจะผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการนั้นยินดีกับโครงการนี้มากเลยขอเป็นกำลังใจกับผู้ด้อยโอกาสทุกคนฟ้าอาจมีตาบ้างขอให้ตั้งใจทำงานต่อไปครับ