เทศกาลปีใหม่ เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่คนไทยที่ไปทำงานที่อื่นเดินทางกลับบ้านกันเป็นจำนวนมาก เป็นการกลับไปถิ่นเกิด พบพ่อแม่ญาติพี่น้อง เป็นการสรางสายสัมพันะแห่งครอบครัว เติมพลังใจในการต่อสู้ชีวิต การที่ทางราชการให้เป็นวันหยุดยาว 4 วัน จึงเป็นสิ่งที่ดี

         แต่ก็มีสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดแต่ก็เกิดขึ้นมากในช่วงเทศกลาปีใหม่ คืออุบัติเหตุ ที่มักเกิดจากการเดินทาง อาจเป็นรถโดยสาร รถทัวร์ รถตู้ รถเก๋ง ซึ่งเป็นการเดินทางไกล และอีกสว่นหนึ่งที่เกิดมากจากรถมอเตอร์ไซด์ที่จะเกิดในถนนสายรองหรือเป็นการเดินทางช่วงใกล้

         การร่วมแรงร่วมใจกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในจังหวัดตากปีใหม่ 2548 ที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถ 13 ราย ปีนี้ทางจังหวัดรณรรงค์จะไม่ให้เกิน 4 ราย ยิ่งไม่มีเลยยิ่งดี

         การรณรงค์จึงเน้นการขับรถถูกกฎจราจร การคาดเข็มขัดนิรภัย การเมาไม่ขับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นดื่มไม่ขับดีกว่า เพราะคนดื่มมักไม่ค่อยมีใครยอมรับว่าเมา เมื่อไม่คิดว่าเมาก็จะขับรถ พอขับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อาจารย์หมอแท้จริง ศิริพานิช ได้ให้คำที่มีความหมายไว้คำหนึ่งว่า ถึงบ้านอย่างมีชีวิตหรือArrive Alive ครับ