ปั้นดินให้เป็นดาว3

ปั้นดินให้เป็นดาว3

วิีธีดึงความรู้ในตัวคนมาใช้ในกระบวนการปั้นดินให้เป็นดาวนั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติตามกระบวนการที่ได้วางไว้ตามโครงการ KM มีกำหนดระยะเวลารวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิกฐานด้วยการเกิดผลนั้นต้องประเมินเป็นช่วงระยะ 3 เืดือน ช่วง 6 เดือน ช่วง1ปี ข้อมูลตามขั้นตอนนี้สมาชิกแต่ละคนต้องมีแฟ้มภาพถ่ายประกอบขั้นตอนต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้

http://gotoknow.org/file/jerd2500/jerd503.jpg

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านไพลความเห็น (0)